Nova convocatòria per adjudicar 1 habitatge en lloguer assequible a Planoles

S’ha iniciat la nova convocatòria per adjudicar en lloguer assequible l’habitatge de titularitat privada, situat al carrer Maria Doñach Mullerat, 2 (planta baixa) de Planoles, destinat a adults amb 1 o 2 fills menors d’edat que compleixin amb els requisits establerts en les Bases.

.LLOC ON S’HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ: OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE DE RIPOLL (situada a l’Ajuntament de Ripoll)

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD:  des del dia 19 de gener de 2024 fins el dia 15 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

Per qualsevol dubte us podeu personar a l’Ajuntament o telefonar al 972 736 000 i demanar per la Marta.

DOCUMENTACIÓ: