EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE LA REFORMA DEL CASINO

03-07-2023- El Ple aprova inicialment el projecte de reforma de l’edifici del Casino de Planoles

13-07-2023- Es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci d’exposició pública