Història

Des de l’any 938, Planoles és esmentat com a Villa Planezoles in Valle Petrariense. Aquest nom de Vall Pedrera, és el que rebia antigament la Vall de Ribes.

L’any 1079, trobem una nova referència a Planoles com a vall de Planarzes , quan un tal Guerau Guillem fa donació a la catedral d’Urgell del seu alou de Cruells, existent encara actualment un mas amb aquest nom.

El nom de Planoles fa referència a l’orografia i principal característica del paisatge més immediat al poble: els petits plans d’erosió sobre els que se situa i que han constituït la base de la seva economia agrícola i ramadera enmig d’un paisatge dominat pels acusats pendents de l’alta muntanya.