Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000


CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
www.ripolles.cat
Tel. 972 703 211


GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Tel. 012


HISENDA (delegació Girona)
www.minhac.es
Tel. 972 210 066


AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100


SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració de Ripoll)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168


TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950


JUTJATS DE RIPOLL

Tel. 972 700 199


CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.meh.es/esp/gerencias.asp
Tel. 972 225 050


CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)
www.cambragirona.cat
Tel. 972 704 499


CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070