Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
www.ripolles.cat
Tel. 972 703 211

 

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Tel. 012

 

HISENDA (delegació Girona)
www.minhac.es
Tel. 972 210 066

 

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100

 

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració de Ripoll)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168

 

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950

 

JUTJATS DE RIPOLL

Tel. 972 700 199

 

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.meh.es/esp/gerencias.asp
Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)
www.cambragirona.cat
Tel. 972 704 499

 

CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070