Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 739 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 de les ordenances fiscals n煤m. 5 i 8
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8052 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica del Pla de Millora Urbana PMU PL1 de Planoles
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 4018 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4277 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 06/22
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5300 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificacions de cr猫dit 07/22 per suplement
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5542 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 10/22
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5712 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusv脿lua)
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6365 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit n煤m. 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6366 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 11/2022
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6637 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de la denominaci贸 de diversos carrers
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7336 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 3SC11/2022
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7719 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Adjudicaci贸 directa d'una concessi贸 per instal路lar punts de rec脿rrega de vehicles el猫ctrics
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7988 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a per a la promoci贸 de les instal路lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Planoles
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7989 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 3SC13/2022
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8322 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de l'Ordenan莽a reguladora de la nomenclatura, numeraci贸 i retolaci贸 de les vies p煤bliques del municipi de Planoles
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11854 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8826 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 3SC13/2022
Exercici: 2022 Bop: 202-0 Edicte: 9311 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica dels expedients de modificacions de cr猫dit 3SC 14/2022 i 3SC 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9312 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de l'Ordenan莽a municipal reguladora del procediment per acollir-se al programa de bon comportament ciutad脿 en la separaci贸 de residus
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9314 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9865 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a municipal per a la promoci贸 de les instal路lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10105 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 14/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10106 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10107 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 16/2022
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10428 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11013 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 3SC 16/2022
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11040 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'Ordenan莽a municipal reguladora de la nomenclatura, numeraci贸 i retolaci贸 de les vies p煤bliques del municipi
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11051 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de l'Ordenan莽a municipal reguladora del procediment per acollir-se al programa de bon comportament ciutad脿 en la separaci贸 de residus urbans
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11053 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 4017 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 07/2022