Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 129-0 Edicte: 5705 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 06TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5114 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal a l'edifici del Casino de Planoles
Exercici: 2024 Bop: 107-0 Edicte: 4620 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3870 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3276 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2892 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del projecte d'obertura de franges de protecció
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2756 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de licitació dels permisos de caça any 2024
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2715 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1597 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificacio de credit núm. 01TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1258 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del projecte de millora de les instal·lacions dels carrers de Dalt, Església i Planoles del terme municipal
Exercici: 2024 Bop: 23-0 Edicte: 684 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 01TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 23-0 Edicte: 683 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera del municipi
Exercici: 2024 Bop: 23-0 Edicte: 611 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Inici dels tràmits per a l'elecció de jutge de pau substitut
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 290 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipi de Planoles
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 378 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Nova convocatoria per adjudicar un pis amb lloguer assequible
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11237 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10583 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Publicació de delegacions del Ple a favor de l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 239-0 Edicte: 10648 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 22TP3/2023
Exercici: 2023 Bop: 239-0 Edicte: 10647 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdi 21SC3/2023
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10285 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del projecte d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a l'edifici del Casino de Planoles
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10203 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Convocatoria de licitació per adjudicar amb lloguer assequible dos habitatges a Planoles
Exercici: 2023 Bop: 230-0 Edicte: 10011 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera del municipi de Planoles
Exercici: 2023 Bop: 222-0 Edicte: 9770 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9767 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdit 21SC3/2023 i 22TP3/2023
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9765 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9461 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Establiment de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs elèctes 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 205-0 Edicte: 8744 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Nomenament de tinents d'Alcaldia legislatura 2023/2027
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8562 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 17/23
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8561 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 16/23