La nostra història

Mostra de fotografies antigues del nostre poble “Planoles en blanc i negre”