Permís accés motoritzat forests Planoles / Toses

Renovació conveni permís per l’accés motoritzat a les forests de Planoles i Toses 2024-2027.

AVÍS: Les persones que tenen el permís d’accés motoritzat als camins de les forests de Toses i Planoles us recordem que el dia 31/12/2023 va caducar.

Cal que tramiteu el nou carnet que tindrà una vigència fins el 31/12/2023. Per renovar-lo cal que presenteu una sol·licitud a l’Ajuntament acreditant el següent:

  • Estar empadronat al municipi de Planoles
  • Declaració jurada signada per l’interessat manifestant que viu de forma fixa i permanent en el municipi de Planoles. Model declaració jurada
  • Tenir donat d’alta el vehicle que s’autoritza en el municipi de Planoles

RECORDEM: que els permisos que s’han expedit als residents de Planoles per recollir llenya i accedir únicament a les forests de Planoles caduquen anualment cada 31 de desembre.