Subhasta Isards 2024 / Subasta Sarrios 2024

S’ha obert la subhasta d’isards per aquest any 2024. / Se ha abierto la subasta de sarrios para este año 2024.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el dia 07 de maig de 2024 a les 14:00 h / El plazo para presentar las solicitudes es hasta el dia 07 de mayo de 2024 a las 14:00 h

Documentació / documentación:

  1. Plec de clàusules subhasta isards Planoles
  2. Pliego de cláusulas subasta sarrios Planoles
  3. Annex 1 – Anexo 1 
  4. Annex 2 – Anexo 2
  5. Annex 3 – Anexo 3
  6. Annex 4 – Anexo 4